Aká radostná to novina, dnes daroval nám Boh Syna. 

Boží Syn bol najväčším darom od Boha, ktorým Boh najdokonalejšie zjavil svoju lásku voči nám.

 


  


Kristus vstal z mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja.

(Žalm 63, 2-9)


 

Milosrdenstvo chcem, a nie obetu(Mt 9, 13)

 


 


Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

 (1 Jn 4, 9)


 

Roraty v Starom

Advent je doba, keď si musíme skontrolovať svoje myšlienky, city a správanie.

Advent je doba, keď si znova máme uvedomiť, že v živote nie je najdôležitejší ani zhon, ani úspech.

     Advent je doba, keď znova musíme nájsť cestu k sebe, ktorá je často zarúbaná a zarastená.

     Advent je doba, keď si máme uvedomiť, že cesty naším životom nás majú viesť k večnosti.

     Advent je doba, keď pokorne uznáme, že nie sme dokonalí a musíme odbúrať zo života najmä pýchu, prílišné sebavedomie, tvrdosť a hrubosť.

     Advent je doba, keď znova máme nájsť cestu k blížnym.

     Advent je doba, keď úprimným vyznaním aj pokornou ľútosťou vo svätej spovedi si máme očistiť duše a vo svätom prijímaní sa obohatiť milosťou posväcujúcou.


 


"Neboj sa," hovorí Ježiš, "všetko riadim. Aj napriek nepriaznivým okolnostiam kráľovstvo rastie ďalej. Môj Otec si poradí so všetkým, čo v ňom nemá byť. Nebuď sklamaný, keď sa veci začnú vyvíjať inak, než si predpokladal. Uver vo mňa a dôveruj mi. Uver v môjho Otca a dôveruj mu. Kráľovstvo sa bude rozvíjať a potrvá, až kým opäť neprídem." 

Poďte, vystúpime aj my na Olivovú horu; poďme naproti Kristovi, ktorý sa dnes vracia z Betánie a dobrovoľne ide v ústrety tomu úctyhodnému a blaženému umučeniu, aby zavŕšil tajomstvo našej spásy. 
     Prichádza z vlastnej vôle a ide do Jeruzalema ten, čo kvôli nám zostúpil z neba, aby nás z najhlbšej priepasti povýšil so sebou, ako hovorí Písmo, „nad každé kniežatstvo, nad každú mocnosť a silu a nad každé iné meno“. 
     Neprichádza spupne a pompézne, ako keby mu šlo o slávu. Veď „sa nebude škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť jeho hlas“; bude vstupovať ticho a pokorne, v skromnom odeve a sprievode. 
     Poď teda, bežme aj my s tým, čo sa ponáhľa trpieť, a napodobujme tých, čo mu vyšli v ústrety. Nie tak, že by sme mu stlali na cestu olivové ratolesti, koberce a plášte či palmové listy, ale že sa sami, nakoľko môžeme, v pokore ducha s úprimným srdcom a úmyslom rozprestrieme, aby sme prijali to prichádzajúce Slovo a aby sme obsiahli Boha.

Mávajme aj my každý deň duchovnými ratolesťami svojho srdca a s deťmi volajme to posvätné: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela.“  

(breviár -  z rečí sv. biskupa Ondreja Krétskeho)

 


 

Dnes zažiari nad nami svetlo,

lebo sa nám narodil Pán.

 


 

Advent

Roraty v Starom

 

Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.

Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane!

A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“
(Mk 13, 33-37)

  


 

 


 

Cestou s nami, kráčaj Pane ...


 


 

Náš Vykupiteľ vstal z hrobu;
spievajme hymnus Pánovi, nášmu Bohu.
Aleluja.

 


 

Kajajte sa a verte evanjeliu

Nastal nám milostivý čas,
Boh nám ho dal a lieči nás:
lieči svet z mdloby, slabosti
zdravý liek zdržanlivosti.
Žiari deň, čo nás obnoví,
venčený svetlom Kristovým,
v ňom srdce, choré vinami,
pôst uzdraví a zachráni.
Nech očistí pôst vinníka
a túžba nech ho preniká:
za Kristom verne putovať
a večnú slávu v nebi mať.(hymnus)Sedem bolestí Panny Márie:

1. keď počula Simeonovo proroctvo o meči, ktorý aj jej prebodne srdce,
2. keď utekala do Egypta, keď Herodes vraždil neviniatka,
3. keď hľadala strateného Ježiša v Jeruzaleme,
4. keď Ježiša zajali a odsúdili,
5. keď Ježiš zomieral na kríži,
6. keď Ježiša zložili z kríža,
7. keď Ježišovo telo kládli do hrobu.

"Oroduj za nás, Matka Sedembolestná Panna Mária,
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení."

 

Aktuálné informácie o roku Sedembolestnej Panny Márie na stránke: http://ave.kbs.sk

 


„Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“ (Iz 9,5) „Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.“ (Ž 25,4-5)

Opäť tu máme adventný čas. Ako začať prežívať toto adventné obdobie. Vyššie uvedený text nech sa stane motívom tohtoročného adventu. Vyznačené slovíčka Vám hovoria, že mám zabudnúť na „moje“ a sústrediť sa na „Jeho cesty,...Jeho chodníky, ...Jeho  pravdu...“


Pane Bože, dávame Ti späť tých, ktorých si nám dal.
Nestratil si ich, keď si nám ich dal,
a my ich nestrácame, keď sa vracajú k Tebe.
Otvor naše oči, aby sme videli jasnejšie.
Pritiahni nás bližšie k sebe,
aby sme pocítili, že sme bližšie k naším drahým,
ktorí sú s Tebou.

  


 

Sviatosť birmovania


 

Prvé sväté prijímanie

Prve svate prijimanie


 

Otázky na birmovku  


 

Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal z mŕtvych

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.
     Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“
     Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.
(Evanjelium podľa Marka 16, 1-8)

 


 


stare-oltar.jpg
oreske-oltar.jpg
zbudza-kostol.jpg
TOPlist od 5.9.2011